Escape game Da Vinčijev Kod

Company: Viper Escape Rooms Novi Sad

Average Rating:

5.0 / 5

5+ reviews

Contacts:

Rumenačka 1, Novi Sad ()

+381 61 6201226

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Квест Pljačka Banke

Pljačka Banke

Rating: (5+ reviews)
Квест Saw

Saw

Rating: (5+ reviews)

Description:

Leonardo Da Vinči je kroz svoja čuvena dela ostavio veliki broj skrivenih tajni. Istraživač Robert Langdon koji je bio duboko involviran u razotkrivanju simbolike u Da Vincijevim radovima je misteriozno nestao! Sumnja se da je otkrio strogo čuvane tajne koje nije smeo da otkrije i da je sada zarobljen od strane religijskih fanatika iz drevnog tajnog društva. Od jednog pouzdanog izvora ste dobili lokaciju Lengdonove skrivene kancelarije u kojoj se bavio svojim najnovijim otkrićima. Morate nastaviti tamo gde je profesor stao. Vekovi istraživanja su sada u vašim rukama.

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.