Escape game Balkan Express

Company: Exit Escape

Contacts:

Kneza Miloša 19, Beograd ()

+381 69 766 555

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

Description:

Povratak sa odmora moze biti jako zanimljiv!!!!
Exit escape room u saradnji sa kompanijom vozsrb vam pruža mogućnost da se konačno osetite kao pravi akcioni junaci.
Vraćate se sa odmora i u toku puta odlazite da ručate u restoran-vagon i na povratku u svoj kupe shvatate da nešto nije u redu. Vaše je da brzo shvatite šta se dešava jer svakim minutom više, voz se kreće sve brže.

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.