Escape game Kafana Jugoslavija

Company: EscapeMania

Contacts:

Pored bioskopa Zvezda Terazije 38/1 Beograd 11000 ()

+381 62 149 20 30

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Description:

Gazda Jugoslav je preterivao sa kockanjem i na kraju izgubio sve, uključujući i svoju čuvenu kafanu.

Da bi se izvukao iz problema, morao je da pobegne u inostranstvo. Međutim, u kafani je zaboravio nešto što za njega ima sentimentalnu vrednost i sada želi da baš vi to pronađete pre nego što novi vlasnik preuzme kafanu. U pitanju je stari recept njegovog dede za rakiju, koja je proslavila ovu kafanu.

Imate tačno 60 min da ga pronađete, pre nego što se pojavi novi vlasnik kafane.

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.