Escape game Enigma

Company: EscapeGame

Contacts:

Kralja Milana 6, Beograd 11000 ()

ww.escapegame.rs

Command + EnterFound a typo? Select text and press Ctrl+Enter.

At the same location

Description:

Saveznički štab, 1941. godina. Presretnuta je nemačka poruka koju, uz najveće napore, saveznički kriptografi ne uspevaju da dešifruju. Pretpostavlja se da sadrži naređenja ključna za dobijanje rata. Otkrivena je lokacija jedne Enigma mašine pomoću koje se poruka može dešifrovati. Vaš tim špijuna ima zadatak da se infiltrira u nemački štab, pronađe mašinu i otkrije sadržaj poruke - u 60 minuta koliko ima do promene straže!

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.